NCC bygger spårvagnsdepå i Lund

På uppdrag av Lunds kommun och Region Skåne kommer NCC att bygga en spårvagnsdepå för Lunds spårvagnar. Ordervärdet uppgår till drygt 100 MSEK.

NCC bygger sprvagnsdep i Lund_Tengbom

Illustration: Tengbom

Uppdraget är en del av Lunds kommuns och Region Skånes gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS.

Spårvagnsdepån uppförs i närheten av ESS, som en sista punkt i spårvägslinjen. Depån ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer, kontor samt uppställningsplats för spårvagnarna. 

– Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Region Skåne och bygga spårvagnsdepån i Lund. På uppdrag av Region Skåne bygger NCC även en underhållsdepå för Öresundståg i Kärråkra utanför Hässleholm, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan projekten, säger Per-Ola Martinsson, avdelningschef, NCC Building.

Depån ska vara färdigställd 2020, då den nya spårvägen tas i drift.

Uppdraget är en samordnad generalentreprenad och ordern på drygt 100 MSEK orderregistreras i det första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Jarebrant, affärschef NCC Building, 076–5215527
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig NCC Building Väst/Syd, 076–5215343

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.