NCC lägger grunden för nya området campus Albano

NCC har påbörjat markarbeten för det nya universitetsområdet Albano i Stockholm som ska bli ett campus för studenter och forskare. Akademiska Hus har gett NCC uppdraget att utföra delentreprenaden för mark- och grundläggning och projektet utförs i samverkan. Det totala ordervärdet uppgår till 235 MSEK.

Campus Albano omfattar byggnation av universitetslokaler och studentbostäder samt lokaler för kommersiell service. Projektet bygger ihop KTH med Stockholms universitet och ska integrera Nationalstadsparken med den gamla industrimarken i området för att skapa en attraktiv miljö för utbildning och forskning.

– I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka med varandra och det omgivande samhället. Tillsammans med NCC, som har delentreprenaden mark- och grundläggning, skapar vi en bra grund för området och utvecklar Albano till en levande och hållbar campusmiljö för över 15 000 studenter och forskare, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

NCC:s uppdrag omfattar förutom markarbeten även grundläggning och betongarbeten för fyra huskroppar, en yta som omfattar 22 500 kvadratmeter. För att skapa de bästa förutsättningarna för det nya området renas marken grundligt efter de verksamheter som tidigare funnits på platsen. 

I arbetet ingår bland annat omfattande schaktning. Totalt ska 120 000 kubikmeter jord och berg forslas bort. Till att gjuta husgrunderna går det åt 9 000 kubikmeter betong. För att minimera störningar för den närliggande spårtrafiken läggs stort fokus på samordning.

Området har höga målsättningar inom energi och miljö. För att förse de byggnader som ska uppföras med värme, kyla och varmvatten installeras en geoenergianläggning. Ett borrhålslager med cirka 110 borrhål, 350 meter djupa, placeras under de nya husen. En energicentral omvandlar sedan energin från marklagret till användbar kyla och värme i byggnaderna. 

– Vi har lång erfarenhet av komplexa markförhållanden i stadsmiljö. Genom tidig involvering i projektet kan vi tillsammans med Akademiska Hus ta fram de bästa lösningarna för nya området campus Albano, säger Patrik Nilsson, affärschef på NCC.

NCC har påbörjat arbetet som pågår till slutet av 2018.

I tredje kvartalet 2017 orderregistreras 145 MSEK i affärsområdet NCC Infrastructure. Tidigare har 90 MSEK registrerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Nilsson, affärschef, NCC Infrastructure, 08-585 524 56
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.