NCC bygger storskalig elmotorfabrik i Åmål

NCC ska tillsammans med Evolv bygga en ny fabrik för elmotorer åt amerikanska Dana Incorporated. Anläggningen i Åmål blir Europas första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon. Ordervärdet uppgår till cirka 130 MSEK.

Bildkälla: NCC

– Genom samverkan med NCC får vi en effektiv byggprocess och nya fabrikslokaler som är väl anpassade efter vår kunds önskemål. Med den nya toppmoderna anläggningen tar Sverige och Åmål täten i den gröna omställningen och möter den ökade efterfrågan på hållbart tillverkade elmotorer och e-framdrivningssystem, säger Philip Svahn, transaktionschef på Evolv.

NCC bygger en ny elmotorfabrik för tunga fordon som blir den första i sitt slag i Europa. Anläggningen byggs åt Dana Incorporated som nu utökar sin verksamhet i Åmål med en ny fabrik i anslutning till den befintliga.

Anläggningen omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och kommer att innehålla maskiner för tillverkning. Hallen regleras vad gäller temperaturer och luftfuktighet för att möta kraven för tillverkningsprocessen. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket installeras solceller.

Uppdraget genomförs i partnering mellan NCC och Evolv, som är Slättös plattform för logistik- och industrifastigheter. I en första fas har parterna planerat, budgeterat och projekterat för fabriken. Nu har avtal tecknats om att genomföra byggnationen.

– Genom att vi samarbetar i partnering har vi från tidigt skede kunnat nyttja NCC:s breda kompetens och tillsammans tagit fram innovativa lösningar. Nu ser vi fram emot att bygga moderna lokaler för tillverkning som möter behoven och bidrar till fordonsindustrins hållbara utveckling, säger Martin Smederöd, projektchef NCC Building Sweden.

Markarbeten har påbörjats och anläggningen beräknas vara färdigställd i slutet av 2022. Fabriken planeras att tas i drift under första halvåret 2023.

Affären är en totalentreprenad i partnering om cirka 130 MSEK och registreras i första kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Smederöd, projektchef NCC Building Sweden, 070-665 87 77
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, linda.sallstrom@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.