NCC färdigställer Östra Länkens etapp 4E i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och avloppssystemet i Luleå. Etappen 4E i Östra länken ska nu helt färdigställas och 3,6 km nya vatten- och avloppsledningar ska anslutas till en ny pumpstation. Ordervärdet uppgår till cirka 90 MSEK.  

NCC har fått i uppdrag att utföra ytterligare tre delar i etappen 4E. Det nya ledningssystemet kommer att anläggas genom ett av Luleås mest bevarandevärda skogs- och strandmiljöer, och områden med stora kulturvärden. NCC kommer också att utföra förberedande anläggningsarbete för en ny pumpstation belägen nära Luleälvens strand.

― Erfarenhetsöverföring och öppen dialog ger fördelar som exempelvis kortare ledtider i både projekterings- och utförandefasen. Vi har stort fokus på att bevara naturvärden och detta sätts på prov nu kommande delar i 4E. Speciellt på tredje delen där vi har väldigt smala passager mellan bevarandevärda tallar, säger Ingvar Mosesson, projektledare Luleå kommun.

Etappen som benämns som 4E, är indelad i fem delar totalt. Etappmålen är att säkra vattenförsörjning till det centralt placerade vattentornet och därigenom till luleåborna, före utgången av år 2022. I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn.

― Genom tät dialog och god planering tillsammans med kommunen säkrar vi även upp att allmänheten berörs så lite som möjligt av ombyggnationen, säger Erik Sandström projektchef NCC Infrastructure.

Ordervärdet för de tre delprojekten uppgår till cirka 90 MSEK som orderregistrerades under första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

NCC:s kontrakt ”Östra länken - fortsättning”, är en totalentreprenad i utökad samverkan, som innehåller optioner på sju etapper och fyra pumpstationer totalt. I dagsläget har NCC beställningsskrivelser från Luleå kommun på tre etapper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sandström, projektchef, NCC Civil SE North, NCC Infrastructure
Anni Axelsson, kommunikationspartner Norr, NCC, 070-205 32 87
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.