Tillträdande koncernchef Tomas Carlsson har investerat i NCC

Tomas Carlsson, som tillträder som NCC:s VD och koncernchef idag den 7 maj, har innan tillträdet köpt 13 570 aktier och tecknat 282 929 köpoptioner i NCC.

Jag är mycket glad över att Tomas Carlsson har valt att investera i NCC. Jag tror på pilotskolan såväl avseende styrelse som ledning. Jag vill också passa på att tacka Håkan Broman för ett utmärkt arbete som tf VD, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.  

Övriga medlemmar i NCC:s koncernledning har också tecknat sig för totalt 198 046 köpoptioner i NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Carlsson, VD och koncernchef NCC, 070 552 83 26
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.