NCC bygger förskola i Malmö

NCC ska på uppdrag av Malmö Stadsfastigheter uppföra Brages förskola i Hyllie i södra Malmö. Förskolan byggs med stomme i korslimmat trä (KL-trä). Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 90 MSEK.

Bild: New Line Arkitekter

– Brages förskola är ett pilotprojekt för Malmö Stadsfastigheter gällande klimateffektivt byggande, där vi tillsammans med NCC nu ska fortsätta vår resa för att minimera klimatpåverkan, säger Anna Wessling, byggprojektledare, Malmö Stadsfastigheter.

Brages förskola kommer rymma 160 barn fördelade på åtta avdelningar. Den nya förskolan får en fantasifull karaktär med lekfull fönstersättning, förskjuten taknock och skifferfasad.

Byggnaden uppförs med trästomme där väggar och bjälklag utförs av KL-trä som kompletteras med limträ. Projektets materialval kommer att göras med hänsyn till dess klimatavtryck. Taket har en förskjuten nock för att maximera delen av taket som vänder sig mot söder, med gynnsamma förhållanden för solceller. I NCC:s uppdrag ingår även utemiljö.

– NCC arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar hur vi kan minska klimatpåverkan och vi ser fram emot att tillsammans med Malmö Stadsfastigheter genomföra detta pilotprojekt. Med Malmö Stadsfastigheter bygger vi även en sporthall bredvid förskolan, vilket ger synergieffekter under byggtiden, säger Magnus Jarebrant, affärschef NCC.

Planerad byggstart är i början av 2024 och Brages förskola beräknas vara klar hösten 2025. Ordervärdet för affären uppgår till drygt 90 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Jarebrant, affärschef NCC Building Sverige, tel 076-521 55 27, magnus.jarebrant@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, tel 076-521 53 43,
ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.