Kunder inom byggsektorn utser NCC som bäst i branschen på hållbarhet

Kunder inom byggsektorn utser NCC som bäst i branschen på hållbarhet 2018 i Nordens största studie om hållbarhet, Sustainable Brand Index B2B.

– Detta är ett bevis på att de hållbara lösningar NCC levererar gör skillnad och möter våra kunders behov. Några tydliga exempel är dels vår miljöanpassade metod NCC Green Asphalt samt att vi har ställt om flera asfaltverk i Sverige till att använda förnybara bränslen. Under de senaste åren har vi sett att vårt stora fokus på hållbarhet har drivit affärsnära innovation med kunden i centrum, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

NCC bedriver sitt hållbarhetsarbete genom mätbara mål, resurseffektivisering och lösningar som möter samhällets behov av hållbar utveckling. Under 2018 har NCC exempelvis varit delaktig i framtagandet av en världsunik elväg och den första certifieringen av hållbar stadsutveckling i Sverige.

Dessutom har NCC Sverige skrivit under på att ha en klimatneutral byggverksamhet till 2045 samt tagit fram det branschgemensamma beslutet att digitalt säkerställa spårbarhet av byggprodukter i leverantörskedjan. En viktig framgångsfaktor är samverkan med andra aktörer som bygger på fullständig ärlighet och öppen dialog.

Sustainable Brand Index B2B är Nordens största studie om hållbarhet bland beslutsfattare på företag med över 500 MSEK i omsättning. Studien omfattar mer än 100 varumärken och baseras på cirka 1 000 intervjuer med inköps- eller upphandlingsansvariga i storföretagen. Utgångspunkten i begreppet ”hållbarhet” har varit FN:s globala mål för hållbar utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC 070 680 16 74, christina.lindback@ncc.se
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708847469, anna.trane@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.