NCC bygger 644 lägenheter i Senapsfabriken

NCC har fått i uppdrag att bygga ytterligare 644 lägenheter i centrala Uppsala åt Magnolia Bostad. Byggnationen är den andra etappen av kvarteret Senapsfabriken. Ordervärdet uppgår till cirka 650 MSEK.

– Vi fortsätter nu att bygga vidare på projektet Senapsfabriken där vi redan är igång med etapp ett och även alla mark- och exploateringsarbeten i området. Med vårt långsiktiga samarbete med Magnolia Bostad drar vi fördel av erfarenheterna från tidigare etapp när vi bygger fler lägenheter i en kommun med ett stort bostadsbehov, säger Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building.

Senapsfabriken ligger i stadsdelen Kungsängen som tidigare har präglats av industribebyggelse. Området byter nu skepnad och ger plats för nya bostäder i ett centralt läge nära till Resecentrum i staden. Senapsfabriken består som helhet av tre kvarter med både bostadsrätter och hyresrätter, handelslokaler och servicefunktioner.

Uppdraget för etapp två är en totalentreprenad där projekteringen har skett i samverkan mellan NCC och Magnolia Bostad. Det består av 644 lägenheter, fördelade i 2 hus. Lägenheterna kommer att ha 1-4 rum och vara mellan 27 och 82 kvadratmeter stora. I huset kommer även åtta lokaler att byggas för handel och service. Ambitionen är även att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi är glada över att vi fortsätter vårt framgångsrika samarbete med NCC, som idag omfattar cirka 1500 bostäder. Genom den nya affären skapar vi goda förutsättningar för att ytterligare utveckla och stärka vårt partnerskap framöver, säger Rickard Langerfors, vice VD Magnolia Bostad.

Byggnationen startar i augusti 2018 och beräknad inflyttning är i början av år 2021.

Ordervärdet om cirka 650 MSEK registreras i det andra kvartalet 2017 i affärsområdet Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Malmfors, affärschef, NCC Building Sweden +46 (0)76-760 12 27

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.