NCC bygger vattenverk i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Kristianstads kommun bygga ett nytt vattenverk. Det nya vattenverket kompletterar övriga vattenverk och tryggar vattenförsörjningen i regionen för lång tid framöver. Ordervärdet uppgår till 95 MSEK.

Bild: Fredrik Nyman/Johnér

– Det nya vattenverket kommer initialt att försörja södra delarna av kommunen med dricksvatten, men vattenverket dimensioneras för att även kunna förstärka vattenförsörjningen i Kristianstad och Åhus. På det sättet får vi en bra lösning såväl för dagens vattenbehov som för hela kommunen i framtiden, säger Lars Svensson, VA-chef, Kristianstads kommun.

Kapaciteten är beräknad till max 10 000 kubikmeter/dygn. Projekt görs i samverkan mellan kommunen och NCC.

– Samverkan är en väldigt bra arbetsform där vi nyttjar våra respektive nyckelkompetenser på bästa sätt, vilket kortar ledtider och skapar bra förutsättningar för att projektet i slutänden ska bli så som kunden vill ha det, säger Per Johansson, affärschef Vatten- och miljöteknik, NCC Infrastructure.

NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk.

Planerad byggstart är mars 2020 och vattenverket beräknas tas i drift sommaren 2022.

Affären, som är en totalentreprenad i samverkan, uppgår till 95 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Johansson, affärschef Vatten- och miljöteknik, NCC Infrastructure, 070088 71 98
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner Syd, NCC, 076–5215343

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.