NCC bygger 73 hyresrätter i Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgshem ska NCC bygga 73 hyreslägenheter på Pålsjö Äng i norra Helsingborg. Byggnationen har handlats upp med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden. Affären har ett ordervärde på cirka 125 MSEK. Parterna samarbetar sedan tidigare i ett liknande projekt i Helsingborg.

Illustration: Möller Arkitekter

– I vår upphandling sökte vi en totalentreprenör med en tydlig strategi för såväl minskad klimatpåverkan under byggtiden som ett kostnadseffektivt boende över tid. NCC hade totalt sett det bästa erbjudandet och vi ser fram emot att genomföra ytterligare ett projekt tillsammans, säger Martin Johansson, projektchef på Helsingborgshem.

NCC:s uppdrag består av att bygga totalt 73 hyresrätter fördelade på tre flerfamiljshus och elva radhus samt komplementbyggnader. I uppdraget ingår även ett underjordiskt parkeringsgarage med laddplatser för elbilar, utemiljö med cykelparkering både i det fria och under tak. Byggnaderna kommer att förses med solceller och det finns också planer på sedumtak.

Liksom i ett pågående pilotprojekt för minskad klimatpåverkan i byggandet, som NCC utför tillsammans med Helsingborgshem på Högasten, kommer en optimerad platsgjuten konstruktion att användas samt betong med mindre klimatpåverkan än traditionell betong. Betongen som används har 10 till 40 procent lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen.

– NCC arbetar kontinuerligt tillsammans med våra kunder för att hitta lösningar hur vi kan minska klimatpåverkan under byggtiden. Genom att optimera konstruktionen och använda klimatförbättrad betong minskas klimatavtrycket rejält samtidigt som man bibehåller en god projektekonomi, vilket vi bland annat sett i pilotprojektet på Högasten. Det är roligt att vi får möjlighet att arbeta på detta sätt i ännu ett projekt, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sweden.

Inom kort börjar projekteringsarbetet. Byggstart beräknas ske under året med preliminär inflyttning vår/sommar 2023. 

Affären, som är en totalentreprenad, uppgår till cirka 125 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sweden, 070–261 85 05
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner NCC Syd, 076–521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.