NCC säljer asfaltsverksamheten i Finland till Asfalttikallio

NCC säljer sin finska asfaltsverksamhet till det finska företaget Asfalttikallio. Som tidigare kommunicerats så är detta en mindre enhet inom NCC som har varit förlusttyngd under flera år och som passar bättre strategiskt hos en annan ägare. Affären förväntas få en negativ effekt om 180 MSEK på resultatet i affärsområde Industry i fjärde kvartalet 2021. 

NCC kommunicerade planerna att avyttra den finska asfaltsverksamheten redan i november 2020. Enheten är liten och har få strategiska synergier med andra delar av NCC i Finland. Verksamheten har gått med förlust under flera år.

Under resten av 2021 förväntas enheten fortsätta att generera väsentliga rörelseförluster. Förutom engångseffekten i det fjärde kvartalet kommer dessa rörelseförluster att fortsätta påverka resultatet i affärsområdet fram till affären slutförs. Parterna har enats om att inte uppge köpeskillingen.

– Den här avyttringen har varit en del av vår plan för ökad lönsamhet inom affärsområdet sedan förra året. Asfalt Finland har bättre strategiska synergier med sin nya ägare som då kan erbjuda verksamheten och våra medarbetare bättre utvecklingsmöjligheter, säger Ylva Lagesson, affärsområdeschef NCC Industry.

Enheten har en solid marknadsandel i Finland och arbetar rikstäckande. Verksamheten har cirka 200 anställda.

– Förvärvet av NCC:s asfaltverksamhet i Finland ger oss en utmärkt möjlighet att genomföra vår tidigare lagda strategi med hjälp av den utrustning och professionell personal som övergår från NCC till oss, säger Antti Kalliomaa, vd Asfalttikallio.

Asfalttikallio förvärvar tillgångarna och övertar medarbetare och pågående kontrakt kopplade till asfaltsverksamheten. NCC:s stenverksamhet ingår inte i affären. Transaktionen förväntas inte kräva godkännande från de finska konkurrensmyndigheterna. Affären beräknas slutföras vid årsskiftet 2021.

NCC har en lönsam och växande bygg- och fastighetsutvecklingsverksamhet i Finland som kommer fortsätta att satsa på den finska marknaden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations, 076 521 61 02
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021 kl. 08.00 CEST.

Om Asfalltikallio. Om Asfalttikallio är ett finskt företag som grundades 2012. Asfalttikallio har snabbt ökat sin verksamhet och blivit en stark aktör på den finska asfaltmarknaden.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.