NCC i konsortium med spanska OHL tilldelas järnvägsuppdrag för 2 Mdr SEK

NCC och spanska OHL i konsortium har idag tilldelats uppdraget att bygga en ny järnvägssträcka mellan Lund och Arlöv i Skåne för Trafikverket. Ordervärdet är cirka 2 Mdr SEK och avtalet beräknas att undertecknas i slutet av juni. Option om ytterligare 1 Mdr SEK finns i avtalet.  

– Detta projekt är ett i raden av många stora satsningar av det svenska järnvägsnätet som står för dörren de närmaste åren. Med ett helhetsansvar och innovativa lösningar bygger vi mer infrastruktur för pengarna och bidrar därmed till utvecklingen av framtidens hållbara järnväg, vilket är riktigt roligt att få vara en del av, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Det totala uppdraget består av att bygga två provisoriska järnvägsspår med full standard på sträckan Hjärup till Arlöv som ska användas under tiden utbyggnationen pågår. Därefter ska fyra nya spår byggas på delsträckan Flackarp till Arlöv där järnvägen bland annat får en ny utformning och kommer att sänkas ner i marken cirka fem kilometer av sträckan med en övertäckning i Åkarps samhälle. Det finns dessutom en option att bygga sträckan Lund - Flackarp.

– Det här är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i hela Sverige och att minimera störningar under byggtiden är oerhört viktigt, inte bara för tågresenärerna utan även för biltrafik och gångtrafikanter som påverkas i området. NCC har en gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa projekt under pågående verksamhet och tack vare vårt helhetsansvar kan vi överblicka alla delarna i arbetet, säger Svante Hagman.

Uppdraget utförs i samverkan med Trafikverket. Byggstart är planerad till juli 2017 och beräknas vara färdigt i december 2023. Vid en eventuell beställning av optionen ändras färdigställandetiden till slutet av 2024.

Uppdraget utförs av NCC och OHL i konsortiet ”Lund – Arlöv Fyra spår” där parterna delar på ett totalt ordervärde om cirka 2 Mdr SEK plus eventuell option med ett uppskattat värde om ytterligare totalt 1 Mdr SEK. NCC kommer registrera ett ordervärde om cirka 1 Mdr SEK i andra kvartalet 2017 inom affärsområdet Infrastructure, under förutsättning att beslutet inte överklagas innan avtalsspärren går ut den 19 juni.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Flink, avdelningschef Infrastructure Civil +46 (0)40-31 70 32
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, +46 (0)70-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 14.00 CET.
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.