Branschgemensamma spårbarhetskrav från 1 juli 2022

GTIN ska vara gemensam identifierare av byggprodukter och användas av alla i hela branschen vid halvårsskiftet 2022. Det rekommenderar rikstäckande byggentreprenörer och branschorganisationerna inom bygghandel, byggmaterialtillverkare och samhällsbyggnad.

Lennart Skog, Category Manager NCC
Foto: Joakim Kröger, NCC

Med GTIN, Global Trade Item Number, kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher. Fram till den 1 juli 2022 bör därför alla branschaktörer ansluta sig till användandet av standarden.

- Med GTIN som standard i byggbranschen möjliggör vi både spårbarhet i byggprocessen och att unika data kan kopplas till varje produkt i det digitala informationsflödet, säger Lennart Skog, Category Manager och NCC:s representant i GTIN-gruppen.

Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen (NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance) ett branschgemensamt principbeslut om att använda GTIN som standardiserad identifikation för byggprodukter.

- Vi ser att med hjälp av GTIN kan vi kraftigt förbättra spårbarheten för byggmaterial. Genom det här initiativet kan vi tillsammans skapa en säkrare, effektivare och smartare byggbransch samt bidra till en mer hållbar samhällsbyggnad, säger Lennart Skog.  

Mer information om GTIN i Byggbranschen, om hur man beställer och skapar unika nummer, regelverk med mera finns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Skog, Category Manager NCC, 070-5584245, lennart.skog@ncc.se
Magnus Hallberg, JM, magnus.hallberg@jm.se
Håkan Alkmar, Peab, hakan.alkmar@peab.se   
Joakim Suhr, Skanska, joakim.suhr@skanska.se
Erica Ekelund, Veidekke, erica.ekelund@veidekke.se
Robert af Wetterstedt, BIM Alliance, robert.af.wetterstedt@bjerking.se
Monica Björk, Byggmaterialhandlarna, monica@byggmaterialhandlarna.se
Anna Ryberg Ågren, Byggmaterialindustrierna, anna@byggmaterialindustrierna.se
David Almroth, GS 1, david.almroth@gs1.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.