Delårsrapport för tredje kvartalet och januari-september 2023

Ett starkt rörelseresultat

− Ett bra kvartal för NCC där särskilt Infrastructure och Industry levererar goda resultat, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

 • Ett starkt rörelseresultat från verksamheten samt en vinst på 175 MSEK från försäljning av dotterbolag
 • Infrastructure har ett starkt rörelseresultat och stabil omsättning
 • Byggverksamheten har stabil omsättning och orderingång men rörelseresultatet påverkas av pågående projekt med lägre marginal
 • Industry har kraftigt förbättrat rörelseresultatet jämfört med föregående år
 • Orderingången är på säsongsmässigt något lägre nivå i tredje kvartalet, samt något lägre än föregående år på grund av färre stora projekt
 • Inget fastighetsutvecklingsprojekt har resultatavräknats i kvartalet
 • Bra kassaflöde från entreprenadverksamheten

Tredje kvartalet 2023

 • Orderingången uppgick till 9 681 (11 607) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 022 (14 068) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 789 (510) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 771 (490) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 621 (425) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,36 (4,13) SEK

Perioden januari- september 2023

 • Orderingången uppgick till 40 660 (41 005) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 41 341 (38 180) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 444 (814) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 449 (779) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 181 (661) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 12,09 (6,26) SEK

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar rapporten vid en webbcast och telefonkonferens den 31 oktober 2023 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på ncc.se/ir från cirka kl. 08.00.

Länk till webbcast

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.
SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13.

NCC:s kapitalmarknadsdag 9 nov 2023
NCC välkomnar investerare, analytiker, kapitalmarknadsrepresentanter och media till kapitalmarknadsdag torsdagen den 9 november 2023 klockan 13.15 i Stockholm. Läs mer och anmäl dig på ncc.se/ir

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör (CFO), +46 730 37 08 74
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, +46 708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2023 kl. 07.10 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.