NCC utför grundläggning till kontorshuset Kaj 16 i Göteborg

NCC:s grundläggningsföretag Hercules utför pålning och spontning till Vasakronans nya kontorshus, Kaj 16. Ordervärdet är på cirka 80 MSEK.

Bild: Vasakronan

Hercules uppdrag är att projektera grundläggningen av spont och kohesionsstålpålar, göra sättningsberäkningar i 3D och massundanträngningsanalyser tillsammans med tekniska specialister från NCC. Cirka 300 stålpålar kommer även att sättas cirka 80 meter ned i den bottenlösa Göteborgsleran. Innan den fullskaliga produktionen startade tidigare i sommar gjorde man fältförsök med goda resultat.

– Genom ett noggrant förarbete har vi fastställt en produktionsmetod för att minimera massundanträngningen och därmed risken att omkringliggande byggnader påverkas negativt. Det är en stor fördel att vi göra projektet i samverkan. Det ger oss flexibilitet att utveckla optimala lösningar för bygget av det nya huset, och vi kan spara både pengar och tid för Vasakronan, säger Håkan Hakeröd, avdelningschef Hercules.

Kaj 16 är ett nytt konturhus, 16 våningar högt och till mestadels i trä, som ska byggas på Södra Älvstranden i Göteborg. Huset uppförs i bebyggd miljö med omkringliggande hus och bara ett par meter från Hisingsbron. Platsen ställer hårda krav på att begränsa buller och framförallt jordrörelser.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan mellan fastighetsägaren Vasakronan, anläggningsbolaget Mark & Energibyggarna och Hercules, och beräknas vara färdigt kring årsskiftet 23/24. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK, varav cirka 20 MSEK orderregistreras i andra kvartalet, och resterande cirka 65 MSEK i tredje kvartalet 2023 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Hakeröd, avdelningschef Hercules, NCC Infrastructure, hakan.hakerod@hercules.se

Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Hercules Grundläggning AB är ett helägt dotterbolag till NCC.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.