NCC bygger infrastruktur för utvecklingen av Ulleråker i Uppsala

Ulleråker i Uppsala ska utvecklas till en modern stadsdel. På uppdrag av Uppsala kommun ska NCC skapa grundläggande infrastruktur i området i form av ledningar, breddad väg, nya förbättrade infarter, cykelbanor och en dagvattendamm som gynnar biologisk mångfald. Projektet beräknas vara klart hösten 2024 och affärens ordervärde är cirka 110 MSEK.Visionsbild över Ulleråker: Mandaworks

I det gamla sjukhusområdet Ulleråker finns idag hotell, butik, skolor och förskolor. När nu Uppsala kommun satt igång arbetet med att utveckla området till en ny stadsdel ska NCC i en utförandeentreprenad skapa grundläggande infrastruktur i en komplex miljö.

- Området utvecklas successivt till en ny levande stadsdel för 12 000 nya Uppsalabor vilket betyder att vi måste skapa en infrastruktur som klarar en ökad befolkning, säger Erik Pelling som är kommunstyrelsens ordförande i Uppsala. Han fortsätter:
- Under utbyggnadstiden är det viktigt att vi säkerställer boendes och besökares framkomlighet i stadsdelen och att det är en trygg plats även under utbyggnadstiden.

Utöver att lägga nya ledningar ingår det i NCC:s uppdrag att anlägga en ny damm för att hantera dagvatten, bredda Ulleråkersvägen som korsar området samt att anlägga en ny cykelbana samt nya och förbättrade infarter till området. Arbetet kommer genomföras med minsta möjliga påverkan på befintlig trafik, inklusive kollektivtrafik med två busslinjer, samt Uppsalas grundvattentäkt som finns under området

- Det är höga krav på grundvattenskyddet både under byggfasen och i det färdiga utförandet. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa byggprojekt och ser fram emot att ta oss an utmaningen tillsammans med Uppsala kommun, säger Johan Henningsson, produktionschef på NCC Infrastructure.

Affären har ett ordervärde på cirka 110 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2022. Byggstart planeras ske i juni 2022 och arbetet beräknas vara klart i oktober 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Kvickström, kommunikationspartner NCC, 079 0787461
Johan Henningsson, produktionschef NCC Infrastructure, 070 8100221  

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.