NCC reser 107 meter höga ledningsstolpar i Mälaren

I ett samverkansprojekt med Svenska kraftnät ska NCC höja en luftledning som går mellan två Mälaröar. På så sätt kommer större lastbåtar att kunna nå Västerås och Köping. Med sina 107 meter blir stolparna de näst högsta i Sverige. 

Kraftledningen mellan Hamra och Åker, som på vägen löper mellan öarna Bryggholmen och Oknön i Mälaren, ska höjas för att öka den segelfria höjden från 35,5 meter till 40,5 meter. Uppdraget innebär flera utmaningar för NCC och samverkanspartnern Svenska kraftnät. Bland annat är en av öarna naturskyddat område och saknar landförbindelse.

– Vi ska gjuta nya fundament och resa nya höga kraftledningsstolpar med en 500 tons kran samtidigt som vi ska minimera inverkan på miljön. Det kommer ställa höga krav på perfektion i både planering och utförande, säger NCC:s platschef Oscar Fyhrlund.

Det förberedande markarbetet är redan i full gång med avverkning, röjning och förstärkning av vägar. Det följs av borrning, armering och gjutning av fundament och allt ska vara klart i december. Sommaren 2018 ska kranen upp, de gamla stolparna rivs och de nya byggs.

– Ofrånkomligen kommer vi att påverka miljön under processen. Men det ska vi möta. Dels genom att återställa så långt det är möjligt. Dels genom att kompensera i närmiljön. Vi kommer bland annat att på fyra hektar plantera lind, lönn och stora ekar. På så sätt återskapar vi likartade miljöer i närheten för djur- och växtliv, säger Oscar Fyhrlund.

Projektet är resultatet av den Nationella transportplanen 2010-2021 som gett Sjöfartsverket i uppdrag att möjliggöra trafik med större fartyg till Västerås och Köping.

Att större lastfartyg kan använda farleden är en stor miljö- och samhällsekonomisk vinst. Åtgärden leder till en positiv miljöpåverkan i form av minskade emissioner och transportkostnader. 

Ordern är värd 30 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Hylén, produktionschef Infraservices East, NCC, telefon: 070-5890407
Lena Fridholm, informatör, NCC, telefon: 070-3603716

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.