NCC bygger fler hyresrätter i Trelleborg

Nu får Kvarter Innerstaden i Trelleborg ytterligare två bostadshus, sex respektive sju vångar höga, om totalt 59 hyresrätter. Lägenheterna byggs med NCC Folkboende, ett koncept som ger ytsmarta hyresrätter, hög boendekvalitet och fördelaktig fastighetsekonomi. NCC:s order från TrelleborgsHem är värd ca 56 MSEK.

Efterfrågan på små hyreslägenheter är stor men de har ofta en högre byggkostnad per kvadratmeter. Därför utvecklade NCC Folkboendet som är punkthus på fyra till åtta våningar och genom att bygga på höjden kan små tomter användas. Husen blir inflyttningsklara efter bara 12 månader samtidigt som produktionskostnaden är låg. Tunga anslutningar till badrum, kök och ventilation placeras i ”hjärtat” - mitt i huset med alla installationsschakt. Detta blir kostnadseffektivt och förenklar underhållet. Dessutom har husen en energianvändning långt under byggnorm, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader. Projektet har upphandlats utifrån ett ramavtal med tre utvalda entreprenörer, som tecknats av Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.

- För oss, som representerar allmännyttan, är de viktigaste kriterierna bra och driftsäkra hus till rätt pris. När vi går in i ett samarbete som detta är det framförallt viktigt med trygghet, att det finns en lång produktionserfarenhet, att tekniken är väl beprövad och att resultatet blir gedigna hus med så lite underhåll och så låga driftskostnader som möjligt, säger Pia Jönsson, VD på TrelleborgsHem.

- Den stora utmaningen ligger i att konceptet är nytt för Skåne. Men med utmaningar följer oftast kreativa lösningar och nya erfarenheter. Genom att exempelvis saxa upp de första två husen, det vill säga gjuta väggarna på ena huskroppen, samtidigt som man påbörjar gjutning av bjälklaget på den andra, sparas värdefull tid och man får en effektivare process jämfört med att bygga varje hus för sig, säger Eva Frostberger, affärschef på NCC.

Projektet är påbörjat och ska vara inflyttningsklart i augusti-september 2017.  NCC har tidigare påbörjat två åttavåningshus i samma område. Dessa hus kommer vara inflyttningsklara i februari 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Frostberger, affärschef NCC, Telefon 076 – 125 13 65
Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Syd, Telefon 070-589 67 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.