NCC bygger om skola i Huddinge

NCC har fått i uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter att bygga om Stensängsskolan i Stuvsta, Huddinge kommun, för att skapa fler skolplatser. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 100 MSEK.

Illustration: Comarc

– Det känns verkligen roligt att vi nu är igång. Med den här om- och tillbyggnationen får Stensängsskolan, som byggdes 1944, plats för fler elever. Vi ser fram emot att i samverkan med NCC även anpassa skolans ytor, både inomhus och utomhus, för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling, Huddinge Samhällsfastigheter.

Stensängsskolan i Stuvsta, Huddinge kommun, behöver renoveras för att leva upp till dagens krav på bland annat tillgänglighet och arbetsmiljö. Skolan är även i behov av fler skolplatser och behöver därför även byggas ut. Idag rymmer skolan cirka 180 elever, från förskoleklass till årskurs 5. När ombyggnaden är klar kommer det att finnas plats för cirka 240 elever.

NCC:s uppdrag omfattar en tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter samt ombyggnad av cirka 1 600 kvadratmeter. Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

– Som en av Sveriges främsta skolbyggare tar vi med oss en gedigen erfarenhet till detta projekt. Exempelvis kommer vår kunskap vad gäller smarta logistiklösningar komma väl till pass med tanke på att skolan ligger i ett villaområde med en större genomfartsled. Vi ser fram emot att, tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter, skapa en ny enhetlig skola för elever och skolpersonal, säger Matti Virkki, affärschef NCC Building Sweden.

Byggstart sker i januari 2021 och skolan beräknas vara färdigställd sommaren 2022.

Affären uppgår till cirka 100 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Virkki, affärschef NCC Building Sweden, 08-585 512 35
Linda Grängzell, kommunikationspartner NCC Stockholm, 070-246 05 08

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.