NCC bygger 374 nya hyreslägenheter i Linköping

NCC har fått i uppdrag av Fastighets AB L E Lundberg att bygga 374 nya hyresrätter i området Södra Ekkällan i Linköping.  Ordervärdet uppgår till 515 MSEK.

– Det känns väldigt positivt att vi att redan tidigt i planeringen fått möjligheten att vara med i den slutgiltiga utformningen av det nya projektet inom Södra Ekkällan och nu även bygga på det markområde som vi tidigare sålt till dem, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

Lägenheterna, som kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver, fördelar sig i två kvarter där varje gård omsluter en innergård med underliggande garage. Husen kommer att till största delen bestå av puts och tegel och byggas som i lamellhus 4-10 våningar.

– Södra Ekkällan är ett spännande område som har vuxit snabbt. Områdets närhet till både stadskärnan och rekreationsområden gör det mycket attraktivt för boende. Dessutom ligger flera stora arbetsplatser i närheten. Dessa bostäder blir ett välkommet tillskott till vårt befintliga fastighetsbestånd i Linköping, säger Peter Whass, VD på Fastighets AB L E Lundberg.

Byggstart är planerad till hösten 2016 förutsatt att detaljplan och bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2019.

Orderanmälan beräknas ske i det andra kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Landelius, chef  NCC Building Sweden,  +46 (0)70 326 48 89

Anna Trane, Head of  Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars, kl. 13:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.