Ny undersökning om hur invånarna upplever sin stad:

Lägst framtidstro hos unga Stockholmare

Trots högkonjunktur sviktar framtidstron hos de unga. Mer än hälften tror inte att de får det bättre än sina föräldrar visar en undersökning som NCC låtit analysföretaget United Minds genomföra om hur invånarna i Stockholm upplever sin stad.

– Det är allvarligt att de unga har sviktande framtidstro. Vi som samhällsbyggare behöver vara med och bidra till att bygga trygga och inkluderande städer där fler har råd att bo, säger Peter Wågström, NCC:s koncernchef.

Ser vi till alla åldergrupper tror en knapp majoritet av Stockholmarna att de kommer att få det ekonomiskt bättre än sina föräldrar. Men bland de yngsta, 18 till 25 år, tror mer än hälften inte det. På liknande sätt känner fler unga, under 25 år, sig mer otrygga i sitt område till skillnad mot de som är äldre.

Drygt hälften av de tillfrågade är missnöjda med samhällsutvecklingen med ökade sociala klyftor. Missnöjet finns i alla grupper: 4 av 10 med hög utbildning och hög inkomst är också missnöjda, liksom hälften av alla män och kvinnor. Missnöje, oro och maktlöshet går hand in hand. De som är missnöjd är överlag mer oroade och upplever mindre möjligheter att påverka.

– Det som är glädjande i studien, trots stor oro och missnöje, är att det finns en stark vilja bland invånarna att prata om problemen och att delta i en förändring. Vi och andra aktörer måste ta vara på deras engagemang och skapa förutsättningar för mer och bättre dialog med invånarna när vi planerar och bygger områden, säger Peter Wågström.

Nästan 9 av 10 Stockholmare tycker att det är viktigt att medge sociala problem i ett område för att kunna ta itu med problemen.  Många (75 %) tycker att det är viktigt att alla stadsdelar till viss del är blandade. En stor majoritet säger också att de vill vara mer delaktiga och påverka utvecklingen av sitt område, men nästan lika många tycker att möjligheterna är små. En majoritet tycker till och med att invånarna i området har ett stort ansvar för att utveckla det, i samarbete med politiker och myndigheter.

Undersökningen utfördes av United Minds under mars 2017 med totalt 4183 svarande i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Av dem är 1 012 Stockholmare som vi tittat närmare på här. Se den fullständiga interaktiva rapporten på theinclusivecity.com.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wågström, koncernchef NCC 070 527 31 31
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.