NCC säljer kontorsprojekt i Mölndal

NCC säljer en kontorsfastighet i Mölndal till Stena Fastigheter för 868 MSEK. Projektet är fullt uthyrt till SCA.

– SCA får en modern arbetsmiljö att utvecklas i samtidigt som Mölndals Stad får ett nytt landmärke. Jag är stolt över fastigheten och att vi återigen visar att våra projekt är attraktiva för långsiktiga fastighetsägare som Stena Fastigheter, säger Carola Lavén affärsområdeschef för NCC Property Development.

Centralt i Mölndals innerstad utvecklar NCC en byggnad med profilerande arkitektur, utmärkt skyltläge och bra kommunikationer. Etableringen är startskottet för NCC:s och Mölndal Stads utveckling av nya Mölndals innerstad. Visionen är att skapa en attraktiv stadskärna med en blandning av kontor, handel och bostäder samt utveckla de offentliga stadsrummen.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 868 MSEK. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 25 000 kvadratmeter kontor. NCC har tidigare i år tecknat avtal med hygien- och skogsindustriföretaget SCA om förhyrning av hela fastigheten. Inflyttning sker i december 2016 då även Stena Fastigheter tillträder fastigheten.

Fastigheten blir en GreenBuilding-fastighet och kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, samt energi- och vattenanvändning.

Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan på fjärde kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Property Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development. Telefon 070-177 16 74

Anna Trane, presschef NCC AB. Telefon 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2014, kl. 14:00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.