Förändringar i NCC:s valberedning

Med anledning av OBOS nyligen offentliggjorda förvärv av aktier i NCC tillträder OBOS CFO Trond Stabekk som ny ledamot i NCC:s valberedning. Tobias Kaj som nominerades av Lannebo Fonder och Sussi Kvart som nominerades av Handelsbanken Fonder lämnar samtidigt valberedningen med anledning av tidigare genomförda ägarförändringar.

NCC:s valberedning består i och med detta av Peter Hofvenstam (ordförande i valberedningen), verkställande direktör för Nordstjernan, Simon Blecher, förvaltare på Carnegie Fonder och Trond Stabekk, CFO för OBOS.

 Valberedningens sammansättning återspeglar därmed ägarförhållandena i NCC.

‒ Vi välkomnar att vi så snabbt efter ägarförändringen kan ta in Trond Stabekk i valberedningen som nomineras av OBOS. Vi är övertygade om att den branschkompetens och de erfarenheter som OBOS har med sig kommer vara till gagn för NCC:s aktieägare genom valberedningsprocessen, säger valberedningens ordförande Peter Hofvenstam.

‒ Jag ser OBOS sakkunskaper och branschkännedom som ett starkt tillskott i både ägarkretsen och valberedningen. Ny kraft i kombination med kontinuitet kan skapa goda förutsättningar för NCC, säger valberedningens ledamot Simon Blecher.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hofvenstam, ordförande valberedningen NCC, peter.hofvenstam@nordstjernan.se
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig IR, 070-896 12 88, maria.grimberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.