Förändringar i NCC:s valberedning

Sussi Kvart som representerar Handelsbanken Fonder blir ny ledamot i NCC:s valberedning. Peter Guve som representerar AMF/AMF Fonder lämnar valberedningen med anledning av förändrade ägarförhållanden.

NCC:s valberedning består i och med det av Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernan AB, Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder, Mats Gustafsson, förvaltare Lannebo Fonder samt Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder.

Valberedningens sammansättning återspeglar därmed ägarförhållandena i NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viveca Ax:son Johnson, ordförande valberedningen NCC, 08-788 50 18, vaj@nordstjernan.se
Maria Grimberg, Head of Communication och IR, 070-896 12 88, maria.grimberg@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.