NCC:s årsredovisning 2019 tillgänglig på ncc.se

Nu finns NCC:s årsredovisning för 2019 tillgänglig digitalt på www.ncc.se/ir.

NCC har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen utan den finns enbart tillgänglig digitalt som pdf.

En kort digital version av årsredovisningen finns på https://annualreport.ncc.se där det också finns möjlighet att ladda ner hela eller delar av årsredovisningen i pdf-format.

För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt finns möjlighet att läsa en utskrift på NCC AB:s huvudkontor, Herrjärva torg 4, Solna alternativt skicka en förfrågan till ir@ncc.se om utskick av en utskrift av årsredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC +46 (0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna Information är sådan som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2020, kl. 11.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på över 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.