NCC bygger ut E22 utanför Kalmar för 260 MSEK

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga sex kilometer mötesfri väg och motorväg söder om Kalmar. Ordervärdet uppgår till 260 MSEK.

Den nya sträckningen av E22, förbi Rinkabyholm söder om Kalmar, är en del i utbyggnaden av vägsträckan mellan Karlskrona och Kalmar.

– Den nya vägen kommer att öka trafiksäkerheten och dessutom förbättra boendemiljön för dem som bor längs nuvarande vägsträckning, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden.

Uppdraget omfattar nybyggnad av mötesfri väg, med omväxlande två och ett körfält i vardera riktningen, och ombyggnad av befintlig mötesfri väg till motorväg.

I anslutning till vägen bygger NCC också elva nya broar och tre trafikplatser samt omläggning av nästan två kilometer kommunala vatten- och avloppsledningar.

Arbetet påbörjas omgående och vägen förväntas vara helt klar för trafiköppning under sommaren 2018. Ordern registreras i det andra kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Janne Flink, avdelningschef, NCC Construction Sweden+46 (0)36-30 16 27

Johan Wolgast, projektledare, Trafikverket +46 (0)10-123 73 35

Anna Trane, Press & PR-chef NCC, 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.