NCC bygger om riksväg 50 för ökad trafiksäkerhet i Ludvika

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att utveckla och bygga om riksväg 50 i Ludvika för ökad säkerhet och bättre trafikflöden genom staden. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 240 MSEK.

Bild: Trafikverket

Ombyggnaden sker för att skapa en bättre trafiksituation i Ludvika och är viktig för att tillgodose de olika trafikbehoven som finns i staden. Den nya genomfarten kommer förbättra möjligheten till arbetspendling och underlätta för näringslivets transporter.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad som omfattar om- och nybyggnad av 4,2 kilometer av riksväg 50 genom Ludvika samt tre nya cirkulationsplatser längs sträckan. I uppdraget ingår även att bygga tre gång- och cykelbroar samt förbättra området runt Ludvika resecentrum med bland annat plattläggningar och nya ytskikt.  

– NCC har lång erfarenhet av att bygga säkra vägar och vi ser fram emot att få starta uppdraget. Projektet planeras för att i möjligaste mån minimera störningarna under byggtiden och för att arbetsmiljön ska vara trafiksäker för våra medarbetare och för allmänheten, säger Jonas Björnbom, produktionschef NCC Infrastructure.

Trafikverket har klimatkrav på nya projekt som överstiger 50 MSEK. I projektet ska därför klimatpåverkan minskas med minst 15 procent jämfört med klimatpåverkan från projektet om det genomförts år 2015.

– De särskilda miljökraven gör att vi får möjlighet att arbeta med innovativa lösningar och våra hållbara produkter. Till exempel kommer asfaltsbeläggningen från asfaltverk som drivs av förnybart drivmedel, säger Jonas Björnbom.

Planering och projektering av arbetet inleds omgående. Byggnationen inleds under hösten 2020 och väntas vara klar hösten 2023.

Uppdraget är värt cirka 240 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Björnbom, produktionschef, NCC Infrastructure, 070-657 24 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.