NCC har tecknat ramavtal med Landskrona stad för beläggningsarbeten

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggningsarbeten med Landskrona stad. Avtalet löper från i våras och avtalsperioden är fyra år. Uppskattat ordervärde för hela perioden är cirka 60 MSEK.


Genrebild asfaltsarbete, Foto: NCC

Ramavtalet löper i två år, med option på ytterligare två år som förlängs ett år i taget. Avtalet avser beläggningsarbeten i Landskrona stad och omfattar arbeten av underhållskaraktär på exempelvis gator, gångbanor, cykelvägar samt övriga arbeten i anslutning till dessa.

NCC arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan vid all byggnation. Inom asfaltverksamhet jobbar NCC löpande med att utveckla, förbättra och optimera produktionen, bland annat har fossila bränslen ersatts med biobränsle och andelen återvunnen asfalt ökat. NCC har även utvecklat en metod för asfalttillverkning vid lägre temperatur, vilket både ger minskad energianvändning och klimatpåverkan. Sammantaget innebär det att NCC:s asfalt tillverkas med metoder som gör att koldioxidutsläppen är ungefär hälften jämfört med traditionellt tillverkad asfalt, med bibehållen hög kvalitet.

– Gator och vägar i gott skick är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Genom att använda NCC:s kompetens och erfarenhet av beläggningsarbeten kan vi genom ett gott samarbete med Landskrona stad fortsätta att sänka klimatpåverkan för vägunderhållet, säger Gustav Olsson, Area Manager NCC Industry.

Totalt uppskattat ordervärde för hela avtalsperioden 2024–2028 är 60 MSEK, vilket orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Olsson, Area Manager NCC Industry, tel 070-088 84 69,  gustav.1.olsson@ncc.se

Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner NCC, tel 070-521 53 43,
ann-katrin.johansson@ncc.se    

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.