NCC och Järfällahus avtalar om renoveringsprojekt i Järfälla

NCC och Järfällahus tecknar ett strategiskt samarbetsavtal som avser renovering av drygt 3 000 hyresrättslägenheter i Jakobsberg, norr om Stockholm. I ett första steg ska samverkansarbetet startas med projektering och planering för kommande renoveringar.

​​​​​​​​​​​​​

Foto: NCC

– Att få samverka redan under projekteringen gör att vi som beställare kan dra nytta av NCC:s erfarenheter från andra projekt och att vi får bättre och mer hållbara lösningar med fokus på kostnadseffektiv och långsiktig förvaltning, säger Jennie Sahlsten, VD Järfällahus.

Projektet omfattar renovering av totalt över 3 000 hyresrättslägenheter i Jakobsberg som ska ske etappvis under en tioårsperiod. Projekteringen påbörjas omgående med målsättning att starta upp mindre renoveringar under våren. Det första större området med renoveringsarbete startar under hösten 2024.
 
– NCC har under lång tid arbetat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner och fastighetsbolag för att rusta upp det befintliga bostadsbeståndet. Vi ser fram emot att samverka med Järfällahus i ett av de största renoveringsprojekten i Stockholm, säger Henrik Lundin, affärschef, NCC Building Sweden.

Läs mer om renovering i NCC:s rapport Hållbar upprustning.

Projekteringen startas upp under våren och det första områdets projektering beräknas vara färdigställd under sommaren 2024. Därefter tecknas separata entreprenadkontrakt för respektive etapp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Grängzell, kommunikationspartner NCC Building Sweden, linda.grangzell@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.