Ny standard ska förenkla samverkan i byggbranschen

- NCC initierade arbetet med nya ISO 44001 - Affärsrelationer i samverkan Nu publicerar SIS, Swedish Standards Institute, en ny internationell standard i svensk översättning som ska hjälpa företag och organisationer att öka affärsnyttan genom samverkan. NCC har varit drivande i arbetet med nya SS-ISO 44001 ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan”

– När branschen förstår och levererar partnering/samverkan på riktigt har alla aktörer allt att vinna på det. Kundnöjdheten är väldigt hög i våra samverkansprojekt. NCC har varit marknadsledande inom partnering sedan samverkansformen introducerades i Sverige för omkring 15 år sedan.
Med införandet av en ny ISO-standard tar vi nu samverkan till nästa nivå för hela branschen, säger Stefan Munck, Partneringchef på NCC.

I SIS regi har NCC tillsammans med ett antal intressenter* varit med och tagit fram standarden på global nivå. Nu släpps den i svensk översättning. 

Arbetet har pågått sedan februari 2015 och standarden SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och ramverk, kommer att bli möjlig att certifiera sig emot.

Den riktar sig till företag inom samtliga branscher, men just i Sverige räknar man med störst intresse inom byggsektorn. Ledningssystemet, som standarden utgör, baseras på en åttastegsmodell som utvecklats i Storbritannien. 

Denna modell går igenom hur organisationer förbereder, sätter upp och tillvaratar värdet av samverkan.

– Samverkan handlar om att ha gemensamma rutiner och fullt ut arbeta tillsammans, inte bara sida vid sida. Det är inte lätt, men vi har alla mycket att vinna. Den nya standarden blir en ledstång för hela branschen, för att såväl beställare som entreprenörer ska kunna samverka på ett genomtänkt och framgångsrikt sätt, säger John Thorsson, affärschef på NCC Infrastructure och ordförande i SIS tekniska kommitté, som representerar Sverige i det internationella arbetet inom ISO.

Joel Jonsson, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, kommenterar:

– Samverkan är en global trend och många aktörer på den svenska marknaden arbetar redan med samverkan, men det finns i dagsläget olika arbetssätt för detta. Den här standarden förser marknaden med ett gemensamt, harmoniserat språk för samverkan både på nationell och internationell nivå.

NCC utreder nu hur och i vilken omfattning företaget ska dra nytta av den nya standarden och en eventuell certifiering.

* SIS har tagit fram standarden tillsammans med följande organisationer: Byggherrarna, Chalmers tekniska högskola, EKSTA Bostad, Enköpings Hyresbostäder, Foyen Advokatfirma, NCC, Projektengagemang, Ramböll, Rise, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket och White Arkitekter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Munck, partneringchef NCC, 070-387 8792, stefan.munck@ncc.se
Tove Stål, presschef Sverige, NCC, 08-58551684, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, e-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.