NCC bygger ut vattenkraftverk i Skellefteå

NCC och Skellefteå Kraft inleder nu arbetet kring den planerade utbyggnaden av Rengård G2 Vattenkraftverk med en extra turbin för att öka anläggningens kapacitet. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till cirka 230 MSEK.

Foto: Mattias Holmgren, NCC

Rengård vattenkraftverk ligger i Skellefteälven och togs i drift 1970. Genom att bygga ut vattenkraftverket med en andra turbin, kallad Rengård G2, skapas förutsättningar för att öka och leverera mer förnybar energi. Rengård har idag en effekt på 35 MW och utbyggnaden innebär en fördubbling av effekten till cirka 70 MW.

-Den planerade utbyggnaden ökar Skellefteälvens förmåga att leverera reglerkraft, en nyckelfunktion i framtidens 100 procent förnybara energisystem, säger Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft, Skellefteå Kraft.

För att minimera vattenläckage och trygga arbetet som sker under vattennivå planeras projektet att inledas med en så kallad ridåinjektering på 20 meter mot Skellefteälven. Därefter görs betongarbeten för kraftstationen och installation av en ny turbin och generator intill befintlig anläggning. För att kunna utföra arbetena byggs också en fångdamm för att torrlägga området under byggnationen.

Samarbetsformen partnering innebär att NCC och Skellefteå Kraft samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och transparens. NCC:s tidigare erfarenheter från arbete med kraftstationen Hissmofors i Indalsälven vid Storsjöns utlopp i Östersund är ett av många exempel över landet.

-Vi har framför oss ett komplext och tekniskt utmanande projekt där vi till exempel kommer att arbeta både under och i vattnet. I dessa typer av projekt lämpar sig partnering extra bra med ett löpande erfarenhetsutbyte och tät dialog mellan oss och Skellefteå Kraft under hela byggnationen. Det ger ett mervärde för alla berörda parter, säger Richard Mattsson, produktionschef NCC Infrastructure.

Projektering och planering inleds omgående, anläggningen beräknas vara klar 2024.

Ordervärdet för affären uppgår till cirka 230 MSEK och order registreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Mattsson, produktionschef, NCC Infrastructure 070-548 91 68
Anni Axelsson, kommunikationspartner Norr NCC, 070-205 32 87

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.