Valberedningens förslag till styrelse i NCC AB

NCC:s valberedning föreslår sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Alf Göransson som styrelseordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamöter föreslås Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef i OBOS och Cecilia Fasth, koncernchef Stena Fastigheter. Geir Magne Aarstad har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

Alf Göransson valdes till ordförande 2020 och har varit styrelseledamot sedan 2019. Övriga som föreslås för omval är styrelseledamöterna Simon de Château (ledamot sedan 2020), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Angela Langemar Olsson (ledamot sedan 2018) och Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017).

‒ Vi föreslår två nya ledamöter med djup branschkompetens som kommer att vara ett bra tillskott i styrelsen. Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till Geir Magne Aarstad för hans viktiga bidrag i styrelsen under en lång period, säger Peter Hofvenstam, ordförande valberedningen NCC.

Daniel Kjørberg Siraj är koncernchef i OBOS sedan 2015 och har de senaste 13 åren haft olika chefsbefattningar inom OBOS. Daniel Kjørberg Siraj är född 1975 och har en Jur kand från Universitetet i Oslo. Han har varit ledamot i styrelsen för AF Gruppen och är sedan 2018 ledamot i styrelsen för Veidekke. Daniel Kjørberg Siraj har meddelat Veidekke att han omedelbart lämnar Veidekkes styrelsearbete, och att han avgår formellt från Veidekkes styrelse i samband med bolagsstämman i NCC den 31 mars 2023.

Cecilia Fasth är koncernchef på Stena Fastigheter sedan 2018. Hon har tidigare varit VD för Castellum Region Väst och haft olika chefsbefattningar inom Skanska. Cecilia Fasth är också styrelseledamot i Fagerhult och Swegon Group. Hon är född 1973 och är civilingenjör från Chalmers.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 31 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hofvenstam, vd Nordstjernan, ordförande i NCC:s valberedning, peter.hofvenstam@nordstjernan.se
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig IR, 070-896 12 88, maria.grimberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.