Save the date: Inbjudan till NCC:s kapitalmarknadsdag 9 november 2023

NCC bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag torsdagen den 9 november 2023 i Stockholm.

NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson kommer tillsammans med företagets koncernledning att presentera en uppdaterad bild av NCC:s verksamhet, strategiska inriktning och finansiella utveckling under mötet.

Programmet börjar kl. 13.00 och förväntas vara klart ca kl. 16.00. Plats för mötet, en mer detaljerad agenda och länkar till registrering och kommer att publiceras på NCC:s webb Investor Relations | NCC senast den 13 oktober. Mötet hålls i Stockholm men kommer även kunna följas via en webcast på ncc.se.

NCC:s kvartalsrapport för det tredje kvartalet och årets första nio månader publiceras den 31 oktober, i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan.

Välkomna!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig Investor Relations, 0708-96 12 88
Tove Stål, presschef NCC AB, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.