NCC förnyar avloppsnätet i Strömstad

NCC ska tillsammans med Strömstad kommun förnya stadens avloppsledningar samt anlägga flera nya pumpstationer. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 90 MSEK.

Foto: Strömstad kommun

– Strömstad växer och vi är i behov av att utöka det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tillsammans med NCC utökar vi nu med nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet för våra invånare, sommargäster och framtida etableringar, säger Marie Lundin, projektledare, Strömstad kommun. 

I NCC:s uppdrag ingår att lägga cirka 15 kilometer nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. I uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav cirka 130 meter är genom berg.

Projektet genomförs i partnering, en samarbetsform som bygger på en nära och öppen dialog med projektets bästa i fokus. Sedan 2018 har parterna planerat och projekterat uppdraget och nu har parterna tecknat entreprenadkontrakt.

– Entreprenaden är mångfacetterad och kräver en bred kompetens eftersom vi både arbetar i marken, i vattnet och genom berg. Därför har samarbetsformen partnering varit viktig så att vi tillsammans med kommunen arbetat fram de bästa tänkbara lösningarna för utförandet och med rätt samarbetspartners i projektet, säger Martin Freidh, entreprenadingenjör NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjas i augusti 2020 och beräknas vara färdigställt i juni 2021. Ordervärdet uppgår till cirka 90 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Hylen, produktionschef NCC, 070-589 04 07, mats.hylen@ncc.se
Tove Stål, presschef NCC, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.