Stadsbor oroliga för växande sociala klyftor:

Hälsa är en klassfråga när stockholmarna bedömer sin stad

Låginkomsttagarna i Stockholm upplever både sämre fysisk och mental hälsa, har låg framtidstro och anser sig ha sämre förhållanden än höginkomsttagare. Det visar en ny undersökning som NCC har låtit göra bland storstadsbor om utvecklingen i staden.

– Resultatet är oroväckande och visar att upplevelsen av vår boendemiljö också påverkar vår hälsa. Därför måste vi som samhällsaktör utforma och bygga områden som ger invånarna tillgång till sjukhus och andra samhällsfunktioner som kan bidra till att förbättra den upplevda hälsan, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Av undersökningen framgår att bland personer med lägre inkomst (mindre än 24 999 kronor i månaden) upplever endast 47 procent av de tillfrågade att de har en bra fysisk hälsa medan motsvarande siffra bland personer med en högre inkomst (över 40 000 kronor i månaden) är 68 procent.  Samma mönster ser vi även i uppfattningen om mental hälsa.

Låginkomsttagare anser sig även ha ett sämre förhållande, 65 procent jämfört med 75 procent för höginkomsttagare, samt sämre balans mellan arbete och privatliv, 50 procent bland låginkomsttagarna jämfört med 64 procent bland höginkomsttagarna.

Framtidstron är det som skiljer inkomstgrupperna mest åt. Endast 40 procent av låginkomsttagarna har en stark framtidstro medan motsvarande siffra för höginkomsttagarna är 62 procent. De boende i staden upplever även att man har större grad av självbestämmande ju högre inkomst man har.

Undersökningen visar att brist på samhällsservice så som sjukvård, bankomater, bra skolor etc upplevs större i områden med lägre snittinkomst, och att de invånare som är missnöjda med sitt boendeområde saknar just närhet till sjukvård och bra skolor.

– God stadsplanering är en viktig pusselbit för att skapa trivsel och trygghet i en stad. Vi vet till exempel att placeringen av ett sjukhus i en stad påverkar den upplevda hälsan bland invånarna och det är viktigt att ha med sig även sådana perspektiv när vi utvecklar samhällen så de sociala klyftorna inte blir ännu större, säger Christina Lindbäck.

Undersökningen utfördes av United Minds i mars 2017 med 1 012 svarande i Stockholm. Samtidigt har ytterligare 3 171 invånare från Helsingfors, Köpenhamn och Oslo svarat på undersökningen för en nordisk jämförelse. Ta del av den fullständiga interaktiva rapporten på theinclusivecity.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC, 070-680 16 74
Tove Stål, presschef Sverige NCC, 070-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.