NCC säljer första kontorsprojektet i Järva Krog för drygt 1,5 miljarder SEK

NCC säljer det första kontorsprojektet, K12, i Järva Krog till Fastpartner AB för drygt 1,5 miljarder SEK. I fastigheten har NCC sitt nya huvudkontor.

Photographer Joakim Krger NCC

NCC säljer första kontorsprojektet i Järva Krog till Fastpartner.

Tillträde och erläggande av köpeskilling förväntas i första kvartalet 2020 vilket då ger en positiv resultateffekt i affärsområde NCC Property Development.

På grund av att NCC är den primära hyresgästen i fastigheten kommer cirka 40 procent av resultatet från försäljningen att elimineras i koncernen i enlighet med IFRS 16. Detta kommer sedan att resultatföras löpande under hyresavtalets längd, tio år.

Uthyrningsgraden för K12 uppgår till 92 procent. NCC lämnar hyresgarantier i 24 månader från och med tillträdesdagen samt garantier för parkeringsintäkter fram tills tills ett år efter att tillhörande parkeringsanläggningar är helt färdigställda.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning i affärsområde NCC Property Development. Den baseras på ett fastighetsvärde om 1 540 MSEK efter avdrag för latent skatt.

- Nu säljer vi K12, det första av totalt tre  kontorsprojekt som vi utvecklar i stadsdelen Järva Krog. Stadsdelen kommer förutom kontorshusen med 1 800 arbetsplatser även inrymma cirka 450 bostäder, service, handel och en förskola, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Kontorsprojektet, K12, omfattar cirka 19 800 kvadratmeter. NCC:s nya huvudkontor utgör knappt 17 000 kvadratmeter. I september i år tecknade även amerikanska multinationella företaget 3M hyreskontrakt för sitt Stockholmskontor i K12.

- Fastpartner förvärvar en fastighet av högsta kvalitet och förstärker därmed sin position som fastighetsaktör i Solna. Vi ser fram emot ett gott samarbete med NCC och övriga hyresgäster samt att få vara en del av områdets fortsatta utveckling, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Kontorsbyggnaden är anpassad för ett modernt och aktivitetsbaserat arbetssätt och miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM, nivå Excellent. 

Järva Krog Kvartersstad består av tre nya kvarter. De tre kontorshusen K11, K12 och K21  omfattar totalt 43 000 kvadratmeter kontor med plats för 1 800 arbetsplatser, service, handel och en förskola. Kvarteret får även 450 bostäder. NCC bygger för närvarande 94 av dessa åt bostadsutvecklaren Aros.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lindelöf,  regionchef Stockholm NCC Property Development, +46 708 30 59 97

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC + 46 708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 16:30 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.