NCC säljer badrumskonceptet Addera till Modexa

NCC säljer konceptet för badrumsrenovering Addera, till kök- badrumsföretaget Modexa. Affären får marginell resultatpåverkan på NCC.

– Addera är ett genomarbetat koncept för varsam badrumsrenovering. Genom försäljningen till Modexa hamnar badrums- och köksrenovering under samma tak. Härigenom skapas synergier som ger Addera bättre möjligheter att växa på marknaden, säger Ylva Lagesson, Head of Development and Operations Services på NCC.

Addera och de lokalt anställda i Katrineholm, övergår i och med försäljningen till Modexa. Samtidigt som affären möjliggör för Addera att utvecklas vidare är försäljningen ett led i den handlingsplan som NCC presenterade i höstas där bland annat avyttring sker för ökat fokus på NCC:s kärnverksamhet.

Modexa har under flera decennier tillverkat och installerat kök på befintlig inredning, fokuserade på den s.k. eftermarknaden. Bolaget har på senare år utvidgat sin verksamhet till samma kundsegment som Addera verkar i hela bostadsområden med hyresrätter som efterfrågar kostnadseffektiv, kvalitativ och varsam renovering.

– För oss passar Addera och konceptet för badrumsrenovering som hand i handske. Med badrum, stamrenovering och kök i samma portfölj kan kunderna få en större helhet och lyckas finansiera sin renovering även i resurssvaga områden, säger Torgny Hellberg, vd på Modexa.

Om Addera. Addera är ett koncept för varsam bostadsrenovering med utvecklade tjänster och produkter för bland annat stambyten med säkra våtrums- och installationslösningar, där kunden kan effektivisera renoveringen och definiera projektomfattningen med åtgärder, kvalitet, tider och kostnadsbild.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ylva Lagesson, Head of Development and Operations Services, NCC, 072 578 32 00

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om Modexa. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med inriktning på hållbar varsamhet, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Modexa är ett privatägt bolag och har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen.