NCC:s årsredovisning 2016 tillgänglig på ncc.se

NCC:s årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på www.ncc.se/Arsredovisningar. En utskrift finns även tillgänglig på NCC AB:s huvudkontor, Vallgatan 3, Solna.

I tryckt format kommer årsredovisningen att finnas på NCC AB:s huvudkontor den 27 mars och distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare påbörjas samma dag.

En tryckt årsredovisning kan, förutom på NCC:s webbplats, beställas genom att skicka e-post till ir@ncc.se, skriva till NCC AB, 170 80 Solna eller ringa till NCC AB på telefon 08-585 510 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)70-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se 

Denna Information är sådan som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars, kl. 14:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.