NCC har tecknat ramavtal med Partille kommun för beläggnings- och markarbeten

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggnings- och markarbeten med Partille kommun. Avtalet löper från i vår och avtalsperioden är fyra år. Uppskattat ordervärde för hela perioden är 140 MSEK.

Genrebild, NCC

Uppdraget avser beläggnings- och markarbeten i Partille kommun och omfattar arbeten av underhållskaraktär på exempelvis gator, gångbanor, cykelvägar samt övriga arbeten i anslutning till dessa.

– Gator och vägar i gott skick är en förutsättning för ett fungerande samhälle. NCC:s kompetens och erfarenhet av både mark- och beläggningsarbeten och ett bra samarbete med Partille kommun kommer bidra till gator och vägar som är framkomliga för trafikanterna. Jag är mycket nöjd med att vi tillsammans ska förbättra vägarna, säger Mattias Lagerstedt, Area Manager NCC Industry.

Totalt uppskattat ordervärde 2024–2028 är 140 MSEK, vilket orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Lagerstedt, Area Manager NCC Industry, tel 070-662 04 62, mattias.lagerstedt@ncc.se

Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner NCC, tel 070-521 54 43,
ann-katrin.johansson@ncc.se   

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.