NCC inleder ytterligare samarbete med Uppsalahem

NCC har inlett ytterligare ett samarbete med Uppsalahem som avser nybyggnation av ett flerbostadshus, Takryttaren, innefattande totalt cirka 175 lägenheter i centrala Uppsala. 70 av lägenheterna är delningsbostäder och ingår i ett nytt koncept som Uppsalahem nu testar. I ett första steg ska NCC och Uppsalahem tillsammans planera och projektera med fokus på minskad klimatpåverkan.


Genrebild: NCC

Projektet går under namnet Takryttaren och omfattar totalt cirka 175 lägenheter, bestående av traditionella hyresrätter, 70 delningsbostäder samt LSS-boende med sex lägenheter.

– Vi är stolta att starta det här projektet då vi kommer bygga hem för många olika målgrupper, vilket i väldigt stor utsträckning överensstämmer med vår vision om ”Hem för olika”. Samtidigt har vi ställt höga klimatkrav, vilket visade sig även vara efterlängtat av NCC som också vill spänna bågen och lyckas väl med kommande krav och utmaningar vi har i branschen, säger Anna-Lotta Andersson, Nyproduktionschef Uppsalahem.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Uppsalahem ska planera och projektera program- och systemhandlingar för uppdraget. Detta arbete planeras påbörjas under november med målsättning att teckna entreprenadkontrakt under andra hälften av 2024.

– Samverkansmodellen gör att vi kan bidra med vår kompetens redan från början. Det handlar om att skapa effektivast möjliga bostäder med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi ser nu fram emot att påbörja arbetet, säger Jens Almcrantz, avdelningschef Uppsala/GävleDala, NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Grängzell, kommunikationspartner NCC, linda.grangzell@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.