NCC säljer logistikprojekt i Brunna, Upplands Bro

NCC säljer logistikprojektet Önskebrunnen i Brunna för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 150 MSEK. Köpare är NREP Logicenters.

Önskebrunnen är den andra etappen i Brunna Logistikpark i Upplands Bro kommun utanför Stockholm. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 14 400 kvadratmeter varav cirka 3 000 kvadratmeter är uthyrt vid försäljningen.

– Önskebrunnen är ytterligare ett framgångsrikt logistikprojekt i Upplands bro. Utveckling av Brunna Logistikpark är ett bra exempel på vår ambition att vara en ledande aktör inom utvecklingen av attraktiva och hållbara logistikfastigheter, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 150 MSEK. Inga hyresgarantier lämnas vid försäljningen vilken beräknas ge en positiv resultatpåverkan i NCC Property Development i Q3 2017.

- NREP Logicenters har sedan tidigare förvärvat mark i Brunna, där vi nu startat att uppföra en egen anläggning. Förvärvet av NCCs fastighet ger oss möjlighet att erbjuda potentiella kunder flexibilitet och en snabb lösning medan vi utvecklar våra större egna anläggningar i området, som de i ett senare skede kan växa in i. Detta är ett led i att kunna stödja våra kunder i deras tillväxt, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters

Brunna logistikpark har de bästa förutsättningarna för lager och logistik. Med närhet till Stockholm och ett strategiskt läge invid E18 gör det lätt att angöra samtidigt som det är ett utmärkt skyltläge. NCC har utvecklat flera logistikprojekt i Brunna och påbörjar nu planeringen för nästa etapp.

NCC har som mål att minimera projektets miljöpåverkan och fastigheten är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef NCC Property Development

070 177 1674

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 14.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.