NCC vinner uppdrag för ny tågdepå i Skåne

NCC har fått i uppdrag att uppföra en ny underhållsdepå för Öresundstågen. Projektet genomförs i två faser där parterna i den första fasen tar fram bygghandlingar och ett riktpris för projektet. Därefter kan parterna teckna ett byggkontrakt med ett beräknat ordervärde om cirka 550 MSEK.

Projektet avser byggnation av en tågdepå i Kärråkra, Hässleholm, för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen och Pågatågen om totalt 26 000 kvadratmeter.

– Vi ser fram emot att inleda detta arbete med Region Skåne. Den nya tågdepån kommer förbättra underhållsmöjligheterna för regionaltågen, vilket är viktigt för en fungerande tågtrafik i området, säger Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building.

Uppdraget är en samverkansentreprenad och sker i två faser. I den första fasen arbetar NCC och Region Skåne fram projektering, planering för projektet och ett riktpris för entreprenaden.

Depån kommer att bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform. Projektet beräknas vara klart sommaren 2019.

Byggstarten är planerad till hösten 2017 och NCC:s del av uppdraget, med ett potentiellt ordervärde om cirka 550 MSEK, beräknas registreras i det fjärde kvartalet 2017 inom affärsområdet Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Ola Martinsson, Avdelningschef NCC Building Syd, 070-261 85 05 

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.