NCC tecknar avtal för installationerna på Nyt Hospital Nordsjälland

NCC och Region Hovedstaden har tecknat avtal om installationerna vid bygget av Nyt Hospital Nordsjälland, Danmark. Ordervärdet för installationsentreprenaden uppgår till cirka 1,7 miljarder SEK.

Fotograf: Jonathan Grevsen

NCC bygger sedan tre år tillbaka sjukhuset Nyt Hospital Nordsjälland i Danmark. Nu har bygget av supersjukhuset kommit så långt att installationer för vatten, ventilation och el kan genomföras i det blivande sjukhuset.

– Vi har i över tre år haft ett nära och förtroendefullt samarbete med vår uppdragsgivare Region Hovedstaden och ser nu fram emot att börja med installationerna för sjukhuset. Sjukhus är av naturen tekniskt komplexa projekt och innehåller många installationer, vilket ställer stora krav på vår förmåga att planera, samordna och arbeta metodiskt genom hela processen, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Kontraktet omfattar bland annat:

  • VVS, som täcker in kallt och varmt bruksvatten, vatten till teknisk utrustning och tekniska laboratorier, värme och kyla till lokaler och utrustning, sanitet och armaturer, avlopp, kyl- och värmeanläggningar, olika gaser för kliniskt bruk, bland annat syrgas, samt sprinkleranläggningar
  • Ventilation, som rör all ventilation i sjukhussalar, kontor, hörsalar och andra gemensamma utrymmen, ventilation i laboratorier och intill teknisk utrustning, samt ventilation i operationssalar och renrum med särskilda krav.
  • El, som omfattar all strömförsörjning, bland annat högspänningsanläggning, nödströmsanläggning, el-central, samtliga kablar, belysningsarmaturer och kommunikationsanläggning.

Arbetet med installationerna påbörjas under första kvartalet 2023 och det förväntas vara klart i slutet av 2025.

Affären om cirka 1,7 miljarder SEK orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål,
Head of Group External Relations, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.