NCC och Byggnads regioner överens om landsomfattande löneavtal

NCC och fackförbundet Byggnads elva regioner har idag tecknat en löneöverenskommelse som ska tillämpas i hela landet. NCC välkomnar överenskommelsen som är ett steg i rätt riktning för att ge medarbetarna förutsägbara och trygga löner. 

– NCC har hela tiden strävat efter att ha en förutsägbar lönemodell över hela landet. Nu har vi äntligen nått fram till en sådan överenskommelse. Istället för många små lokala uppgörelser ger det här oss möjlighet att jobba enhetligt och utan återkommande lönekonflikter, säger Johan Gillberg, förhandlingschef på NCC.

Överenskommelsen mellan NCC och Byggnads regioner är unik och innebär att NCC får en och samma lönemodell i hela landet. Modellen går ut på att arbetslaget tillsammans med arbetsledningen är med och väljer vilket av två valbara lönealternativ som passar bäst och ska gälla för arbetsplatsen. 

– NCC vill ha en trygg lönemodell som värderar kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö och där våra medarbetare kan utvecklas och bygga sin kompetens. Löneöverenskommelsen ger oss en förutsägbarhet som är affärskritisk och en möjlighet att fortsätta bygga laget och lagandan på våra arbetsplatser, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Den landsomfattande överenskommelsen träder i kraft den 15 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Gillberg, förhandlingschef NCC, johan.gillberg@ncc.se, 070-8113335

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.