NCC säljer mark i Danmark för 95 MSEK

NCC har idag sålt mark i Köpenhamn i Danmark till en privat investerare för en köpeskilling om cirka 95 MSEK.

NCC har sedan 1993 ägt ett större markområde på Teglholmen i södra Köpenhamn som successivt har utvecklats med kontor och bostäder. Den återstående marken, fastigheten matr.nr. 176a, Kongens Enghave, om cirka 9 400 kvm med en byggrätt om cirka 15 500 kvm säljer NCC till en privat investerare för en köpeskilling om cirka 95 MSEK.

Försäljningen av markområdet ger en positiv resultatpåverkan i affärsområdet NCC Property Development i det andra kvartalet 2017 om cirka 55 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef NCC Property Development 070 177 16 74

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 14:00CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.