Klart för byggstart av universitets-sjukhuset i Örebro

NCC fick i oktober 2015 i uppdrag att bygga ett nytt universitets-sjukhus i Örebro. Region Örebro och NCC är nu överens om utformning och genomförande. Ordern uppgår till 1,5 Mdr SEK och registreras i det andra kvartalet.

NCC och Region Örebro län driver projektet i samverkan där de första stegen var att fastställa projektets omfattning, organisation, projektering och budgetpris. Parterna har tillsammans gjort en noggrann projektering och detaljerade systemhandlingar och enats om en kontraktssumma på 1,5 Mdr SEK.

Den nya byggnaden, H-huset, ska ersätta lokaler som inte uppfyller dagens krav. Nybyggnationen kommer att byggas enligt Miljöbyggnad Guld och mycket fokus ligger på energieffektiviteten.

– H-huset är Region Örebro läns stora framtidssatsning som ger oss goda förutsättningar att kunna bedriva och utveckla högspecialiserad vård också i framtiden. Vi ser fram emot ett gott samarbete med NCC i det här stora och viktiga projektet, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län.

H-huset ska rymma såväl slutenvård, öppenvård som kirurgi. En utmaning blir att bygga det nya sjukhuset med så liten påverkan som möjligt på den pågående verksamheten i det nuvarande sjukhuset.

–NCC har bred erfarenhet av att bygga stora sjukhus. Den erfarenheten tar vi med oss in det här projektet. I ett partneringprojekt som detta, kan vi i ett tidigt skede tillsammans med regionen planera för bästa resultat, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige

Orderregistrering sker i det andra kvartalet 2016 och projektet kommunicerades första gången i oktober 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Falkenström, affärschef NCC Construction Sverige, telefon 076-1369737
Ulf Thorné, kommunikationschef, NCC Building, telefon 070-214 77 27

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank
 
 
Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni, 2016, kl. 11:00.
 
 
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.