NCC häver avtalet för vattenledningen i Ludvika

NCC och Ludvika kommun har tyvärr inte kunnat enas om en fungerande lösning för att slutföra arbetet med en ny vattenledning i Grängesberg och NCC tvingas därför häva avtalet.

NCC har i mer än två års tid försökt att nå en överenskommelse med Ludvika kommun, i såväl i tekniska som ekonomiska frågor. Syftet med dessa ansträngningar har varit att snarast möjligt trygga Spendrups tillgång till vatten och för att NCC och kommunen ska undvika att hamna i en mycket omfattande tvist.

 – NCC har lämnat flera förslag på konstruktiva lösningar som, om de hade accepterats av kommunen, hade inneburit att Spendrups redan hade haft tillgång till det behövliga vattnet. Senast i förrgår avvisades NCC:s förslag om att använda det beprövade materialet PE och några konstruktiva motförslag har inte kommit från kommunens sida. Vi har nu inget annat val än att häva vårt avtal, vilket vi beklagar, säger Maria Zimdahl, vice divisionschef på NCC Infraservice.

 De förslag NCC har lämnat har varit förmånliga för kommunen och NCC har varit berett att göra stora eftergifter och därtill åta sig ett långtgående ansvar för ledningens funktion, kvalité, driftsäkerhet och livslängd. NCC:s förslag har avvisats av kommunen.

 – Kommunen har inte heller velat lägga ansvarsfrågorna åt sidan till dess entreprenaden är slutförd. Istället har de bland annat beställt omfattande merarbeten som sedan inte har betalats. Under dessa förhållanden kan vi inte fortsätta vårt uppdrag, säger Håkan Broman, chefsjurist på NCC.

 Det var under 2012 som NCC fick i uppdrag av Ludvika kommun att utföra läggning av en 13 km lång vattenledning i Grängesberg, som bland annat skulle försörja Spendrups bryggeri med vatten. Under projektets gång har det visat sig svårt att få ledningen att fungera enligt de förutsättningar som ledningen skall hålla för. Uppdraget som NCC har är en så kallad utförandeentreprenad, där projektering och materialval är föreskrivet av kommunen.

 NCC varslade om hävning av avtalet i mitten av mars. Hävningen innebär att NCC avslutar det arbete som pågår från och med den 13 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Zimdahl, vice divisionschef på NCC Infraservice, telefon 070-589 09 33
Anna Trane, presschef NCC, telefon 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.