NCC bygger och renoverar hyresrätter i Ale, norr om Göteborg

NCC ska på uppdrag av Alebyggen bygga och renovera hyresrätter i Nol, Ale kommun, norr om Göteborg. Projektet är det tredje och fjärde inom ramen för parternas strategiska partneringsamarbete. Ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

Bild: NCC Folkboende från tidigare projekt i Munkedal, Västra Götaland.

– Det blir en bra mix i området med nyproducerade lägenheter och en väl avvägd renovering av befintliga huskroppar. Vi bevarar områdets kvalitéer och är glada över att kunna förtäta med nya lägenheter för att möta bostadsefterfrågan, säger Johan Redlund, vd Alebyggen.

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av 29 hyreslägenheter enligt konceptet NCC Folkboende, vilket innebär välplanerade hyresrätter med hög boendekvalitet och balkong till alla lägenheter.

NCC ska även bygga om och renovera tre fastigheter med 57 lägenheter. Här ska fastigheterna få stamrenovering, ombyggnation av kök och badrum, ytskiktsrenovering i ett antal lägenheter, nya fönster, fasader och tak.

NCC och Alebyggen tecknade under 2014 ett strategiskt partneringsamarbete. Det är en strukturerad samarbetsform där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade, där parterna lyfter med sig erfarenhet från tidigare projekt och successivt förbättrar produkten.

Det är roligt att få arbeta vidare med Alebyggen och fortsätta utveckla området. Tack vare vårt långsiktiga samarbete har vi haft möjlighet att hitta förbättringsmöjligheter och småjusteringar i såväl projektering som produktion. Vi har tät dialog och ett gott samarbete, en viktig nyckel för att få byggprojekt att fungera, säger Magnus Simonsson, affärschef NCC Building Sweden.

Byggstart sker vid årsskiftet 2020/2021. Affären uppgår till cirka 85 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Simonsson, affärschef, NCC Building Sweden, 070 - 658 86 78
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.