Förändring i NCC:s koncernledning

Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, har beslutat sig för att lämna NCC för andra uppdrag. Hon har varit kommunikationsdirektör sedan mars 2019.

Jag vill rikta ett stort tack till Maria Grimberg för hennes insatser. Hon har varit en viktig del i NCC:s strategiska utveckling under de här fem åren, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.

Maria Grimberg lämnar NCC efter sommaren. En rekryteringsprocess har inletts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.