NCC förlänger renoveringsuppdraget för Stockholmshem

Sedan hösten 2015 skapar NCC tillsammans med Stockholmshem en trygg och attraktiv allmännytta i Stockholmsområdet genom upprustningar och renoveringar. Parterna har nu valt att utnyttja optionen i avtalet och förlänger det strategiska samarbetet ytterligare ett år.

– Vi har lyckats väl i det nära samarbetet med Stockholmshem och ser fram emot kommande uppdrag. Genom tidig involvering skapar vi bättre förutsättningar till en energi- och kostnadseffektiv upprustning av hela projektportföljen samtidigt som vi tar hänsyn till varje fastighets unika förutsättningar och alltid med de boende i fokus, säger Kim Tornell, affärschef NCC Building.

Samarbetet omfattar upprustning av Stockholmshems fastigheter som byggdes mellan 1940-1980-talet. Upprustningsbehoven varierar, i vissa fastigheter är det aktuellt med en stamrenovering medan det i andra är aktuellt med en mer omfattande ombyggnation. Respektive projekt tar hänsyn till de unika förutsättningarna och utför bland annat åtgärder som skapar bättre boendemiljöer, sänker energianvändningen och minskar den framtida underhållskostnaden.

Projekt som pågår är upprustning av kvarteret Sparren på Södermalm, här renoveras 30 lägenheter och hela fastigheten upp till modern standard. I Rinkeby avslutades nyligen köksrenoveringar i 432 lägenheter.

Nya projekt inom samarbetet är kvarteret Älgskyttarne i Fredhäll med bland annat stambyte och fasadrenovering samt kvarteret Signalen på Södermalm med inre och yttre renovering.

Samarbetet runt projekten sker i strategisk partnering, en långsiktig samverkansform, där parterna genomför ett uppdrag i nära samarbete med projektets bästa i fokus.

Inom ramen för samarbetet har 255 MSEK orderanmälts. De nya uppdragen uppgår till 74 MSEK och registreras i andra kvartalet 2018 i affärsområdet NCC Building. Nya projekt orderanmäls löpande när de påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kim Tornell, affärschef NCC Building, 070-523 72 39
Linda Sällström, kommunikationsansvarig NCC Mälardalen, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.